Laatste update: 31/01/2013

Onderwijskiezer.be lanceert I-Study

40 vragen brengen de manier van studeren in kaart. Concrete tips helpen de laatstejaarsstudent zijn slaagkansen in het hoger onderwijs te verhogen.
 
De I-Study laat de jongere een zelfevaluatie maken aan de hand van 40 vragen die peilen naar motivatie, inzet, methode en rendement op vlak van studeren. I-Study is een genormeerde proef, wat wil zeggen dat de student zich kan vergelijken met leeftijdsgenoten.

De student krijgt als resultaat een gedetailleerde opsomming van de items waarop hij positief of negatief scoorde. De I-Study formuleert zowel bij de deelresultaten als bij het algemeen totaal een conclusie. Dit helpt de jongere om een juist beeld te krijgen van zijn startsituatie naar het hoger onderwijs toe en dus ineens ook van de eventuele werkpunten die hij kan aanpakken, wil hij zijn kans op studiesucces verhogen. Hiervoor worden concrete tips gegeven.

De I-Study is echter meer dan alleen maar een sterkte-zwakte analyse. De student kan zijn resultaten op de I-Study afwegen tegenover zijn schoolresultaten. I-Study geeft de jongere dan een interpretatie van beide uitslagen.

Uiteraard is de I-Study volledig gratis. De student kan kiezen om de resultaten af te printen en/of gemaild te krijgen. De I-Study zal voor de student ongetwijfeld een meerwaarde betekenen in het keuzeproces en kan dienen als basis voor verdere begeleidingsgesprekken met de CLB-medewerker en/of de leerkracht-keuzebegeleider.

Waarom?
Uit ervaring weten we dat een goede studiemotivatie en –methode sterk medebepalend zijn voor studiesucces in het hoger onderwijs. Het is dus belangrijk dat de student zijn startsituatie op dit vlak kent én bovendien een aanzet krijgt tot eventuele remediëring.

Wie maakte de I-Study?
De proef werd ontwikkeld door Walter Magez en beantwoordt aan alle wetenschappelijke criteria. Walter Magez is medewerker aan het Centrum voor Schoolpsychologie van de KULeuven en aan het Psycho-Diagnostisch Centrum van de Lessius Hogeschool Antwerpen; hij is ook voorzitter van CAP vzw ( Coördinatieteam Psychodiagnostiek Antwerpen).

Onderwijskiezer.be is een samenwerking van de centra voor leerlingenbegeleiding van alle onderwijsnetten.

Door deze realisatie biedt onderwijskiezer.be de laatstejaarsstudent een mooi samenhangend pakket van instrumenten aan voor zelfexploratie. Enerzijds is er de belangstellingsproef I-Prefer (nieuwe benaming voor Zobest), anderzijds nu de I-Study.


Voor meer informatie contacteer Dirk Verrycken op het nummer 0499 41 12 47 of dirk.verrycken@onderwijskiezer.be .