Laatste update: 21/03/2014

Oriënteringproeven en studiekeuzebegeleiding

Het thema van oriënteringsproeven bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs kan de voorbije jaren op vernieuwde belangstelling rekenen. Heel wat onderwijsactoren hebben hierover standpunten gepubliceerd. In deze tekst leggen we uit hoe we als VCLB staan ten opzichte van oriënteringsproeven en gaan we kort in hoe wij studiekeuzebegeleiding zien.