Laatste update: 15/02/2017

De Vrije-CLB-Koepel

De Vrije-CLB-Koepel vzw (VCLB vzw) verenigt alle vrije centra voor leerlingenbegeleiding. Net als in de centra stoelen alle activiteiten op dezelfde ultieme drijfveer: elke leerling de beste kansen bieden voor de toekomst.Dat spreekt voor zich. 
 
De taak van de koepel bestaat erin de centra te versterken. 
De koepel spreekt als één stem voor alle vrije centra, op publieke fora en achter de schermen. De koepelvereniging onderhoudt constructieve relaties met beleidsmakers, pers en organisaties. Hij werkt intensief aan beleidsvoorbereiding en neemt deel aan talrijke overlegfora en onderhandelingen. Zo bouwt VCLB vzw mee aan het wettelijke kader voor CLB-werking. 
 
De koepel houdt de vinger aan de pols in het vakgebied en bij belangengroepen. VCLB vzw staat in voor continue ontplooiing van VCLB’ers en hun vakgebied door te informeren, wetenschappelijke inzichten op te volgen en nascholing te organiseren. Voor de centra is de koepel een forum voor kennisuitwisseling, -afstemming en meningsvorming.
 
Het bestaan van de Vrije-CLB-Koepel vzw is even eenvoudig als complex: met raad en daad de centra verenigen, ondersteunen en hun belangen verdedigen, zodat de centra er staan voor de leerling.