Laatste update: 06/06/2018

Beleidsplan

Het Vrij CLB Netwerk werkt met beleidsperiodes van 6 jaar. De doelstellingen voor die 6 jaar staan neergeschreven in het beleidsplan. Voor de periode 2014-2020 zijn ze opgedeeld in 6 grote beleidsuitdagingen:

  1. De vrije CLB-sector werkt vanuit een eigen visie op leerlingenbegeleiding 
  2. De vrije CLB’s zijn sterke centra die flexibel kunnen inspelen op maatschappelijke
    evoluties
  3. De medewerkers uit de vrije CLB’s zijn deskundig en begeleiden leerlingen, hun
    ouders en scholen vanuit de meest actuele inzichten en methodieken
  4. Het Vrij CLB Netwerk is de spreekbuis van de centra en verdedigt hun belangen
  5. De vrije CLB-sector is een sterk merk!
  6. Het Vrij CLB Netwerk is een lerende organisatie die zichzelf kritisch bevraagt
 
Het beleidsplan stoelt op een beleidsvisie die in de aanloop van deze beleidsperiode werd opgesteld met alle vrije centra. Het volledige beleidsplan en de beleidsvisie kan je onderaan in een pdf-bestand raadplegen. 
 
De linkerkolom volgt de opdeling in 6 beleidsuitdagingen. Klik op elke beleidsuitdaging om de realisaties te lezen.