Laatste update: 30/05/2012

Achtergrond Christelijke Inspiratie

De christelijke identiteit van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding krijgt een meer concrete invulling via een toevoeging in het Mission Statement. Daarin staat:
 
“De vrije CLB’s begeleiden de leerlingen in hun specifieke context tegen de achtergrond van een multireligieuze en multiculturele maatschappij. Zij hebben bij hun begeleidingsactiviteiten speciale aandacht voor de totale persoon van de leerling. Daarin staat de ontplooiing van hoofd, hart en handen centraal en hebben attitudevorming en leren leven met, door en voor anderen uitdrukkelijk hun plaats.”
 
Elk centrum gaat hier op zijn eigen manier mee om. Zo vinden we voorbeelden van centra die hier bewust aandacht aan besteden tijdens sollicitatiegesprekken, bezinningsmomenten organiseren, adventsactie,…
 
Vanuit de koepelorganisatie ondersteunen wij de centra hierbij. We maken tijd voor bezinning op de directiedagen en op onze directietweedaagse laten we een christelijk geëngageerde spreker aan het woord. Op die manier zorgen wij voor een spirituele meerwaarde. Maandelijks linken we via onze VCLB nieuwsbrief door naar Leeftocht.