Auteurs

 • Anselm Grün

  Anselm Grün is op de eerste plaats monnik, dat betekent letterlijk Godzoeker, of zoeker naar de diepste grond van het bestaan. Anselm is theoloog en bedrijfskundige en draagt de verantwoordelijkheid voor driehonderd medewerkers in twintig bedrijven, die met zijn abdij verbonden zijn. Daarnaast heeft hij vanuit zijn studie van de psychologie begrip voor de mens en wat hem/haar beweegt. Daarbij is niet alleen het Benedictijns gedachtengoed van waarde voor leidinggevenden in deze tijd, maar ook herinterpretatie van christelijke bronnen, zoals Anselm Grün en anderen die voorstaan.
 • Benoît Standaert

  Benoît Standaert is benedictijn van de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken-Brugge. Hij studeerde in Rome, Jeruzalem en Nijmegen, waar hij in 1978 promoveerde op het Marcusevangelie. In binnen- en buitenland is hij betrokken bij vormings- en opleidingswerk. Zijn boek De Jezusruimte werd een spraakmakend boek dat ondertussen in verschillende talen verscheen. Ook zijn Wijsheid uit de woestijn, Leven met de psalmen en De schat van God kregen lovende recensies.
 • Jürgen Mettepeningen

  Jürgen Mettepenningen (Temse, 1975) is doctor in de theologie en werkzaam als kerkhistoricus aan de K.U.Leuven. Hij is gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen. Van augustus 2010 tot november 2010 was hij perschef en woordvoerder van het aartsbisdom en van de Belgische bisschoppenconferentie. Momenteel is hij adviseur bij CEDER, de studiedienst van de Vlaamse christendemocratische partij CD&V. Sinds augustus 2010 is hij deeltijds gastdocent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, waarbij hij lid is van de onderzoekseenheid Pastoraaltheologie en zich toelegt op onderzoek omtrent de plaats en taak van religie – bijzonder christendom en rooms-katholieke kerk – in de publieke ruimte en omtrent de eigenheid van de christelijke identiteit. Naast wetenschappelijke bijdragen verschenen van zijn hand vier boeken in het Nederlands over de eigenheid en relevantie van de kerk, waarvan Welke kerk? Vandaag en morgen (Leuven: Davidsfonds) in april 2011 verscheen en grote weerklank kreeg.
 • Bert Roebben

  Bert Roebben is gewoon hoogleraar ‘Religionsdidaktik’ aan het ‘Institut für Katholische Theologie’ van de Universiteit van Dortmund. Hij doceerde voordien in Leuven en Tilburg. Recent publiceerde hij ‘De speelruimte van het geloof. Getuigenis van een theoloog’ (Leuven, Davidsfonds, 2009). Hij is momenteel voorzitter van de ‘International Association for the Study of Youth Ministry’.
 • Marc Desmet

  Marc Desmet studeerde eerst geneeskunde alvorens acht jaar jezuïetenopleiding te volgen. Na zijn priesterwijding eind 1992 ging hij aan de slag als arts palliatieve zorg in het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt. Daar is hij nog steeds verantwoordelijk arts voor de palliatieve eenheid en het palliatief supportteam. Hij schrijft artikels, boeken en geeft wekelijkse spreekbeurten en vormingen in Vlaanderen, maar ook soms daarbuiten (Nederland, Parijs, Wallonië).