Laatste update: 30/05/2012

Hoe breng je de X van VCLB zichtbaar op je centrum?

Zichtbaar:
 • Kruisbeeld bij de ingang en in de vergaderzaal
 • Bij de advent: 4 kaarsen en telkens een tekst aan het onthaal
 • Meewerken aan: 
  • broederlijk delen/welzijnszorg (affiche en teksten en petitie)
  • petitieacties allerlei
  • dag van de armoede (affiche en lakens uit de venster)
  • soep op de stoep
 • personeel zet een kaarsje bij de examens van hun kinderen
 • inzegenen van nieuwe/verbouwde gebouwen door priester met wijding kruisbeeld

In woord en daad:
 • Aandacht voor geboorte, ziekte en overlijden (ook van leerkrachten en leerlingen) 
 • Bezinningstekst bij de vergaderingen voor het hele CLB
 • Bij de sollicitatie wordt over het “vrije” van het CLB expliciet gesproken
 • Mensen bedanken voor hun extra inzet / hart op de juiste plaats
 • Aandacht voor de engagementen buiten het CLB: parochiewerking-catechese-ziekenzorg-…
 • Gesprekken aan de koffietafel over zaken van geloof-kerk-engagement.
 • Sfeer creëren waarin over “naar de mis gaan” e.d.  kan gepraat worden. Zelf het voorbeeld geven
 • Aandacht voor kerkelijke feesten van andere religies
 • Lokalen ter beschikking stellen van parochie e.a. verenigingen
 
Methodieken:
 • Bespreekbaar stellen van je christelijk engagement door
 • Ter sprake brengen op sollicitatie
 • Vergaderingen openen met bezinning en verwijzen naar evangelie v d zondag
 • Inpassen in een werkgroep vb GOK-groep - Onthaal en versiering - socio…
 • Aandacht in de nieuwsbrief van plaatselijke initiatieven