Laatste update: 23/04/2012

Dienst inhoudelijke ondersteuning

  • ondersteunt de centra en de CLB-medewerkers in de uitvoering en professionalisering van hun CLB-opdrachten; 
  • volgt evoluties in wetenschap, CLB-sector, onderwijs en maatschappij en vertaalt wetenschappelijke inzichten naar de CLB-praktijk; 
  • werkt samen met universiteiten en andere instellingen van het hoger onderwijs; 
  • spreekt expertise aan binnen centra of PVOC’s, ‘tilt’ deze op tot centraal niveau, integreert ze en stelt ze beschikbaar voor de VCLB-sector als nieuwe visies of nieuwe concepten; 
  • werkt visieteksten, materialen, intervisie en supervisie,... uit en legt linken met bestaande materialen en organisaties, eventueel in samenwerking met PVOC's; 
  • organiseert begeleidings- en nascholingsactiviteiten, eventueel in samenwerking met PVOC's; 
  • neemt actief deel aan overleg en beleidsvoorbereiding.
 
Coördinator: Stefaan Jonniaux