Laatste update: 09/01/2018

Office management

  • is een ondersteunende dienst voor alle diensten van de Koepel en voor de VCLB-Service cvba 
  • staat in voor onthaal, directiesecretariaat, algemeen secretariaat en economaat 
  • volgt algemene personeelszaken van de medewerkers van de Vrije-CLB-Koepel vzw op 
  • zorgt voor het beheer van de infrastructuur en faciliteiten 
  • omvat de cel ICT ten dienste van de organisatie 
  • verzorgt de voorbereiding en opvolging van de wekelijkse stafvergadering
 
Coördinatie: Rebecca Cogneau