Laatste update: 23/04/2012

Dienst administratieve en juridische ondersteuning

  • volgt de CLB-gerelateerde regelgeving op en geeft aan de centra informatie en duiding bij deze regelgeving en bij het vervullen van de bijhorende administratieve formaliteiten. 
  • ondersteunt ook de organisatie van vorming inzake bestuurlijke aangelegenheden. Bestuurders en mandaathouders kunnen bij de dienst terecht met vragen van administratieve en juridische aard. 
  • gaat in op bijkomende vragen inzake de personeelsdossiers, staat in voor de ondersteuning inzake de uitvoering van de wet Welzijn en het algemeen beleid inzake Preventie en Bescherming op het werk en vervult een bemiddelende rol tussen centra en derden (overheid) n.a.v. betwistingen inzake rechten en plichten, conflicten of klachten. 
  • biedt ondersteuning aan de centra en de medewerkers m.b.t. deontologische en juridische aspecten van de leerlingenbegeleiding, de rechtspositie van de leerling en het personeelsstatuut. 
  • stelt voorbereidende nota’s voor besprekingen/onderhandelingen met de overheid/vakbond op. 
  • staat in voor de personeelsadministratie m.b.t. de personeelsleden van POC-VCLB. 
 
Coördinator: Annelien Maebe