Laatste update: 08/01/2013

Regiowerking

De VCLB vzw, de nationale koepel van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding, vindt afstemming van centrale en regionale CLB-werking cruciaal. Daarom stimuleren we de uitbouw van regionale werkingen en van informatie- en doorstromingskanalen. 

De Vrije CLB groeperen zich in vijf regionale afdelingen: