Laatste update: 06/02/2015

Pesten: 10.363 interventies in 2013-2014

05/02/2015
10.363 interventies. Dat cijfer noteren de vrije centra voor leerlingenbegeleiding over pesten voor het schooljaar 2013-2014. Daarvan kwamen er net geen 1500 leerlingen bij ons in kortdurende begeleiding. We willen dat cijfer zien dalen. Het Vlor-advies pleitte in januari om de aanpak tegen pesten in te bedden in een breed schoolbeleid. Daar kunnen we bij helpen. 
 
Voor 4.723 leerlingen kwamen de vrije centra voor leerlingenbegeleiding tijdens het schooljaar 2013-2014 tussen over het onderwerp ‘pesten’. Samen goed voor 10.363 interventies. Dat kan gaan over gepest worden, maar ook over zelf pesten. Concreet gaat het om gesprekken met leerlingen, met ouders, of gesprekken met de klasgroep, maar evengoed met de leerkracht of zorgcoördinator zodat die handvatten krijgen aangereikt om met een pestsituatie om te gaan. 1498 leerlingen kregen kortdurende begeleiding.
 
Praten in vertrouwen
Pestproblemen liggen erg gevoelig, wat maakt dat niet iedereen er openlijk over wil praten. Zowel leerlingen, ouders als leerkrachten en zorgcoördinatoren van de school kunnen bij de CLB’s in vertrouwen terecht. Dat vertrouwen is erg belangrijk. Het CLB werkt onafhankelijk van de school en de medewerkers hebben beroepsgeheim. In sommige gevallen doet net dat ertoe. En, niet onbelangrijk, ook diegene die zelf pester is en diens ouders, kunnen bij het CLB terecht, eveneens in vertrouwen. Samen bekijken we dan wat de beste aanpak zou kunnen zijn. Dat was vorig schooljaar dus het geval voor 4713 leerlingen.
 
Preventie via het schoolbeleid
Hoe kan je als school beleidsmatig pesten tegen gaan? 
1. Voer een 'kwaliteitsbeleid'. Zorg ervoor dat kinderen en jongeren graag op school zijn, zich er goed voelen, merken dat ze er terechtkunnen met hun goeie en minder goeie kanten, dat ze bij iemand gehoor vinden. Verbondenheid zit aan de wortels van een pestbeleid. 
 
2. Een tweede stukje beleid is het 'pure' preventiebeleid: 'Hoe voorkomen we dat leerlingen elkaar in real life of online de duvel aandoen?' Je kan leerlingen leren om assertief te zijn en zich veilig online te gedragen, maar daar moet ook tegenover staan dat je de zwijgende omstaanders omvormt tot een groep die luid zegt dat het niet oké is om iemand te pesten. En wie pest, heeft misschien wel nood aan vaardiger worden in 'empathisch denken'. 
 
3. Tot slot heeft een school een reactiebeleid nodig: als er gepest wordt, wordt er opgetreden. Consequent. Met straffen? Misschien wel. Maar ook met acties die het herstel tussen slachtoffer en dader bevorderen.
In januari bracht de Vlor het ‘Advies over de preventie en de aanpak van pesten op school’ uit waarin ze pleiten voor een meer preventieve langetermijnaanpak in het schoolbeleid, naast de noodzaak om pestproblematieken aan te pakken wanneer ze zich voordoen. Meer preventie naast curatief werken dus. Daar staan we achter. Jaarlijks spreken school en CLB af in de zogenaamde ‘bijzondere bepalingen’ van het samenwerkingscontract aan welke thematieken er dat schooljaar extra aandacht zal gegeven worden. Het CLB kan de school dan bijstaan om in haar beleid pestpreventie planmatig op te nemen door bijvoorbeeld goede concrete doelen stellen, te zoeken naar interventies die echt werken en samen te kijken hoe het beleid opgevolgd en (tussentijds) geëvalueerd kan worden.
Hetzelfde Vlor–advies suggereert overigens om pestpreventie daarin expliciet een plaats te geven en pleit voor een versterking van de CLB’s om deze rol te kunnen waarmaken.
 
Meer info? Een gesprek?
 
Algemeen perscontact
Annelies De Graeve
02 240 07 67
annelies.degraeve@vclb-koepel.be
 
Over pesten:
Nele Matthijs, verantwoordelijke psychosociaal functioneren
02 240 07 50
nele.matthijs@vclb-koepel
 
Algemeen directeur
Stefan Grielens
02 240 070 50
stefan.grielens@vclb-koepel.be