In de kijker...

Affiche chathulp VCLB Limburg

Online hulpverlening

CLBch@t... 1 jaar online op 1 februari 2017 en een reportage in het jeugdjournaal van Karrewiet op 7 febr. 2017. Lees meer
Handreiking pesten en geweld op school

Pesten en geweld op school, een handreiking voor een krachtdadig schoolbeleid.

Een absoluut-de-moeite-waard naslagwerk over de aanpak van pesten en ander grensoverschrijdend gedrag. Je vindt er achtergrond informatie en concrete werkvormen om samen met de school aan de slag te gaan. Lees meer

Preventieve gezondheid: Nouvelle vision

In de aanloop naar het decreet leerlingenbegeleiding hebben we een gedachteoefening gedaan met directies, artsen en verpleegkundigen en dit op verschillende niveau's (in de Koepel, in de provincies en in de centra zelf). Ook medewerkers van andere disciplines dachten mee. De doelstelling was om tot een gedragen tekstvoorstel te komen over de invulling van PGZ in de toekomst. Door kritisch te kijken naar de opdrachten en taken binnen dit deel van het CLB-werk en door dit af te toetsen aan onze werkingsprincipes, zochten we naar een goede verdeling tussen het collectieve en het individuele aanbod. Lees meer