In de kijker...

Kerstopening CLB's 2017-2018

Zet het op je website en facebookpagina met deze afbeelding. Lees meer

Pesten aanpakken. Wat kunnen ouders doen?

De drie ouderkoepelverenigingen VCOV, KOOGO en GO! ouders stelden in oktober 2017 hun nieuwe brochure rond pesten voor. De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of ermee om te gaan. In 2015 gaf het Departement Onderwijs & Vorming de publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ uit. Schoolteams vinden er in terug hoe ze doeltreffend kunnen reageren op pesten. De brochure voor ouders is een aanvulling daarop. Beide publicaties volgen uit een samenwerking met het Canadese Centre de Prévention des Agressions (COPA). Lees meer

Vacatures bij de Vrije-CLB-Koepel

De Vrije-CLB-Koepel heeft een halftijdse vacature in het kader van het project Prodia, ter vervanging van een collega. Het betreft een tijdelijke aanstelling, van 1 januari 2018 tot 31 augustus 2018. Lees meer

Zoek je werk in een CLB?

Dringend! Arts gezocht! CLB Noordwest-Brabant zoekt voor de vestiging Vilvoorde 90 % arts van 05/12/17 tot aan de kerstvakantie voor een vervanging wegens ziekte. Elk percentage dat je kan/wilt komen is welkom! Geïnteresseerd? Neem contact op met het CLB op 02/452 79 95 en vraag naar Ann Blyweert (coördinerend arts) of Lisbet Van Gijzeghem (directie) Of stuur een mailtje: ann.blyweert@clbnwb.be of lisbet.vangijzeghem@clbnwb.be. Lees meer