Laatste update: 31/05/2018

Informatie-uitwisseling over leerlingen - folder voor leerkrachten

VCLB-Koepel vzw

Opgelet: het nieuwe decreet verstrengt de regelgeving! Informatie uitwisseling kan alleen nog mits toestemming van de bekwame cliënt of de ouders / opvoedingsverantwoordelijke van de onbekwame cliënt.
.
De regelgeving over informatieuitwisseling voor CLB en school verschillen. In deze folder voor leerkrachten staat alles kort en bondig op een rij, met aandacht voor de verschillende positie van de CLB'er en de leerkracht.