Laatste update: 08/05/2012

Inschrijven onder ontbindende voorwaarde,

Vlor, coördinatie begeleiders diversiteit

Bij de implementatie van het inschrijvingsrecht kwamen de 'Begeleiders Diversiteit' vaak dezelfde vragen tegen. Zij ontwikkelde in 2010 een werkdocument dat de regelgeving inzake 'inschrijven onder ontbindende voorwaarde' verduidelijkt. Deze nota is gebaseerd op het huidige inschrijvingsrecht en is dus ook nog van toepassing voor inschrijvingen voor het schooljaar 2012-2013.