Laatste update: 13/02/2013

Inschrijven in een school in 15 vragen

Op de website van onderwijs vinden we 'Inschrijven in een school in 15 vragen'. Op eenvoudige wijze wordt een complexe materie verduidelijkt. De informatie is basisinformatie.
 
Let op bij vraag 9 is de vraagstelling foutief. Hier stelt men 'Mijn kind krijgt het advies om naar het buitengewoon onderwijs te gaan. Mag ik het toch inschrijven in een gewone school? In het antwoord lezen we dat een school het kind voorlopig inschrijft en na overleg met CLB en ouders beslist over de definitieve inschrijving . DIT IS NIET CORRECT. Een advies is vrijblijvend en een school moet de leerling gewoon inschrijven. Enkel indien de leerling een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs heeft, uitgezonderd type 8,  mag een school een kind inschrijven onder ontbindende voorwaarde. Een kind met een inschrijvingsverslag type 8 moet sowieso ingeschreven. 
 
Het is goed om te vereenvoudigen maar deze vereenvoudiging kan verwarring geven en ouders onnodig ongerust maken.