Laatste update: 07/01/2015

Visie op diagnostiek

Contact: Lies Verlinde

De centra voor leerlingenbegeleiding kiezen voor handelingsgerichte diagnostiek (HGD) die gericht is op het optimaliseren van de leer- en ontwikkelingskansen van leerlingen in hun onderwijs- en opvoedingscontext. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen uit prioritaire doelgroepen.
Deze visietekst kwam tot stand binnen de VCLB Werkgroep Diagnostiek en sluit aan bij de diagnostische protocollen van Prodia.
Bestanden