Laatste update: 19/03/2012

Faire diagnostiek, een kwaliteitsvolle en zorgzame diagnostiek bij kansarmen en allochtonen.

Binnen de ganse CLB-sector, en bij diagnostici buiten deze sector, leeft een terechte bekommernis om kwaliteitsvolle en ethisch verantwoorde diagnostiek te hanteren bij allochtone en kansarme leerlingen. Tegelijkertijd is er de steeds terugkerende, vaak sterk overtrokken kritiek vanuit de samenleving ten aanzien van het psydiagnostisch onderzoek door en de praktijk van CLB'ers.
 
Met de doelstellingen en bekommernissen van faire diagnostiek wil men hierop een antwoord aanreiken. Doorheen het diagnostisch proces maakt men een onderscheid tussen leerlingen met problemen ten gevolge van de ontwikkelingscontext van kansarmoede of etniciteit en leerlingen met problemen van een andere orde zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen. Beide groepen vragen een andere indicering en interventie.