Laatste update: 09/03/2017

Faire diagnostiek en taalvaardigheid

Wie een idee wil krijgen van de taalvaardigheid van de leerling, vindt interessant toetsmateriaal bij:

Centrum voor Taal en Onderwijs (voorheen Steunpunt NT2)
Blijde Inkomststraat 7, 3000 Leuven
tel.: 016 32 53 67

e-mail: info@cteno.be
website: http://cteno.be/startpagina

•    KOBI-TV, Kleuterobservatie-instrument Taalvaardigheid, 2001, bedoeld voor de 2de kleuterklas Vrij te downloaden van de website

•    TALK, Taalvaardigheidstoets Aanvang Laatste Kleuterklas, 1996
Vrij te downloaden van de website

•    TAL, Taalvaardigheidstoets Aanvang Lager onderwijs, 1995, bedoeld voor eind 3de kleuterklas en begin 1ste leerjaar
Vrij te downloaden van de website

•    SALTO, Screeningsinstrument Aanvang Lager Onderwijs Taalvaardigheid, 2008, bedoeld voor begin 1e leerjaar
Vrij te downloaden van de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen)

•    TAS, Taalvaardigheidstoets Aanvang Secundair onderwijs, 2001
25.80 Euro

•    TIST, Taalvaardigheidstoets Instap Tweede jaar Secundair onderwijs, 2004
Vrij te downloaden van de website

•    TASAN, Taalvaardigheid toetsen op het einde van het onthaaljaar, 2003, kan gebruikt worden voor 12 tot 16-jarigen op het einde van de onthaalklas
Vrij te downloaden van de website


Neem zeker eens een kijkje op de website van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Er is interessant onderwijsmateriaal, evenals interessante publicaties en onderzoeken.

Wie een zeer gedetailleerd beeld wil krijgen van de actieve/passieve taalontwikkeling van de leerling, kan gebruik maken van de recente taaltest CELF, de opvolger van de TvK die verouderd is.  Deze test is eerder bedoeld voor kinderen waarvan men vermoedt dat ze een taalstoornis hebben.

•    CELF-4-NL | Clinical Evaluation of Language Fundamentals, Nederlandse bewerking: W.Kort, M.Schittekatte & E. Compaan, 2008 (Pearson, http://www.pearson-nl.com/producten/)
De CELF-4-NL is een individueel af te nemen test voor de diagnose en evaluatie van taalproblemen voor jongeren van 5 tot 18 jaar. De test bestaat uit 16 subtests en 2 vragenlijsten: 1. Begrippen en Aanwijzingen Volgen, 2. Woordstructuur, 3. Zinnen Herhalen, 4. Zinnen Formuleren, 5. Woord- categorieën, 6. Zinnen Begrijpen, 7. Actieve Woordenschat, 8. Definities van Woorden, 9. Tekstbegrip, 10. Zinnen Samenstellen, 11. Semantische Relaties, 12. Fonologisch Bewustzijn, 13. Woordassociaties, 14. Cijfers Herhalen, 15. Reeksen Opsommen, 16. Snel Benoemen, 17. Pragmatieklijst, 18. Observatieschaal. Er zijn extra gegevens verzameld over allochtone kinderen.
 
(Walter Magez en Hildegard Stinissen 2009)