Laatste update: 12/05/2014

Gezond en wel

Gezondheidszorg binnen de CLB's omvat een brede waaier aan activiteiten gaande van preventie naar curatie. Wat betreft preventie vindt u inspiratie op de deelsites schoolondersteuning, preventie en proactief (onder methodieken en kaders).

Op deze deelsite vindt u meer informatie over de consulten en begeleidingsopdracht (motoriek, neurologisch onderzoek).
Verder houden we u graag op de hoogte over wie met wat bezig is op de Koepel. .
En tenslotte zijn er steeds verwijzingen naar actualiteit en naar boeiende lectuur, gesprokkeld uit de studiedagen. Zo blijft u op de hoogte.

In de kijker...

Preventieve gezondheid: Nouvelle vision

In de aanloop naar het decreet leerlingenbegeleiding hebben we een gedachteoefening gedaan met directies, artsen en verpleegkundigen en dit op verschillende niveau's (in de Koepel, in de provincies en in de centra zelf). Ook medewerkers van andere disciplines dachten mee. De doelstelling was om tot een gedragen tekstvoorstel te komen over de invulling van PGZ in de toekomst. Door kritisch te kijken naar de opdrachten en taken binnen dit deel van het CLB-werk en door dit af te toetsen aan onze werkingsprincipes, zochten we naar een goede verdeling tussen het collectieve en het individuele aanbod. Lees meer