Laatste update: 29/10/2013

Bijzonder consulten verzekerd?

De bijzondere consulten behoren volgens het CLB-decreet tot het verzekerd aanbod. Zij bieden de mogelijkheid om aan leerlingen in het buitengewoon onderwijs een extra medisch consult aan te bieden.
 
In het BVR Operationele Doelstellingen worden de voorwaarden beschreven.
De tekst geeft aanleiding tot verschillende interpretaties.
Na overleg nam de Internetten Samenwerkingscel (ISC) een tekst aan waarin een gemeenschappelijke gedragen interpretatie opgenomen wordt.