Laatste update: 25/11/2013

Consult en Lars

Het digitaal leerlingendossier past zich voortdurend aan op basis van aanbevelingen van de gebruikers. 
 
Vorig schooljaar werd er een
werkgroep 'medische standaarden'  opgericht met als doelstelling: 
• de implementatie binnen LARS van de VWVJ Standaarden te evalueren op hun correctheid en compatibiliteit met de workflow in het medisch consult
• voorbereiden van implementatie nieuwe standaarden.
De werkgroep bestond uit een net-overstijgende groep van CLB-medewerkers (gebruikers van Lars), aangevuld met een vertegenwoordiger van de VWVJ (Katelijne van Hoeck), onder de verantwoordelijkheid van Lieven Degraeve van het Larsteam. Aanbevelingen werden geformuleerd mbt. de Standaarden groei, visus, mondgezondheid, vaccinatie, en gehoor.
Tenslotte werden ook de bestaande tekstfragmenten in het medisch luik beoordeeld en voorstellen tot aanpassing geformuleerd.
 
In afwachting van de implementatie in Lars stellen we een aantal tekstfragmenten ter beschikking van de centra. Zij kunnen ze desgewenst invoeren als centrum-eigen teksten. Het gaat om: 
- suggesties voor aanpassing aan de bestaande fragmenten van de VWVJ 
- suggesties voor nieuwe tekstfragmenten. Omdat er nood bleek aan meer uniformiteit over de centra heen en omdat centra graag beroep deden op elkaars expertise en creativiteit maakte een kleine werkgroep een selectie van bijkomende adviesteksten die niet alleen medisch volledig correct zijn, maar ook goed geschreven en aangepast aan het LARS-kader.