Laatste update: 18/03/2014

Medische consulten een verplichte activiteit: basis- en secundair onderwijs

De inhoud van de medische consulten is beschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor leerlingenbegeleiding, hoofdstuk IV.  

BASISONDERWIJS

Gewoon ond.

Bu ond. (leeft.)

Soort, plaats en inhoud consult

1ste kleuterklas

 

 
 
 
 Leerling wordt    4 jaar

Gericht consult op school (eventueel met ouders)

Informatie verzamelen

-       anamnese en vaccinatiegegevens (ouders)

-       informatie K&G, CLB, school, huisarts

Onderzoek

-       groei en gewicht

-       gezichtsscherpte en oogstand

2de kleuterklas

wordt 5 jaar

Algemeen consult op centrum (eventueel met ouders)

Informatie verzamelen

-       anamnese en vaccinatiegegevens (ouders)

-       informatie K&G,CLB, school, huisarts

Onderzoek

-       groei en gewicht

-       alg. ontwikkeling (o.a. spraak, motoriek…)

-       gezichtsscherpte en oogstand

-       gehoor

-       mond

-       genitaliën

 1ste leerjaar

wordt 7 jaar

Gericht consult op school

Informatie verzamelen

-       anamnese en vaccinatiegegevens (ouders)

-       informatie CLB, school, huisarts

Onderzoek

-       groei en gewicht

-       gezichtsscherpte, oogstand, kleurenzicht

-       mond

Vaccinatie aanbod kroep, klem, kinkhoest, polio

3de leerjaar

wordt 9 jaar

Gericht consult op school

Informatie verzamelen

-       anamnese en vaccinatiegegevens (ouders)

-       informatie CLB, school, huisarts

Onderzoek

-       groei en gewicht

-       gezichtsscherpte

5de leerjaar

wordt 11 jaar

Algemeen consult op centrum

Informatie verzamelen

-       anamnese en vaccinatiegegevens (leerling, ouders)

-       informatie CLB, school (incl. attesten afwezigheid en sport), huisarts

-       gesprek over voeding en leefgewoonten

Onderzoek

-       groei en gewicht

-       gezichtsscherpte en dieptezicht

-       gehoor

-       mond

-       genitaliën, pubertaire ontwikkeling

-       houding en bewegingsstelsel

Vaccinatie aanbod mazelen, bof en rode hond

 

 

SECUNDAIR ONDERWIJS

Gewoon ond.

Bu ond.

Soort, plaats, inhoud

 

1ste secundair

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Leerling  wordt 13 jaar

Algemeen consult op centrum

Informatie verzamelen

-       anamnese en vaccinatiegegevens (ouders)

-       informatie CLB, school (incl. attesten afwezigheid en sport), huisarts

-       gesprek over voeding en leefgewoonten

Onderzoek

-       groei en gewicht

-       mond

-       genitaliën, pubertaire ontwikkeling

-       houding en bewegingsstelsel

Vaccinatie aanbod HPV (3x)

3de secundair

of

1ste jaar deeltijds beroepsond./ erkende vorming

Leerling  wordt 15 jaar

 

 

 

Algemeen consult op centrum

Informatie verzamelen

-       anamnese en vaccinatiegegevens (ouders)

-       informatie CLB, school (incl. attesten afwezigheid en sport), huisarts

-       gesprek over voeding en leefgewoonten

Onderzoek

-       groei en gewicht

-       gehoor

-       mond

-       genitaliën, pubertaire ontwikkeling

-       houding en bewegingsstelsel

Vaccinatie aanbod kroep, klem, kinkhoest