Laatste update: 04/12/2017

Weigering medisch consult

Het verplichte karakter van de medische consulten betekent dat het CLB deze activiteit moet aanbieden en dat de school, de ouders en/of de leerling deze activiteit niet kunnen weigeren.
 
Toch is er nuancering aan te duiden in deze weigering.
1. Een leerling en/of zijn ouders kunnen weigeren het medisch consult te laten uitvoeren door de arts, die het CLB aanduidt.
Hiervoor moet een procedure worden gevolgd. Alle informatie hierover alsook een model van attest voor de verschillende leeftijdsgroepen vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.
2. een leerling kan tijdens het consult sommige onderzoeksitems weigeren. 
Dit wordt best besproken met de leerling en gemotiveerd in het dossier.