Literatuur

  • 'Examination of the child with minor neurological dysfunction', Clinics in developmental medicine, vol. 71 -Touwen, B

    Verschillende hoofdstukken geven toelichting bij de onderzoeksitems, opgenomen in het instrument kinderneurogisch onderzoek door de CLB-arts: 1. Gait: p. 71 - 74 2. Reflexes: chapter 5, p. 31 - 38 3. Walking on tip-toes and heels: p. 75 - 77 4. Walking along a straight line 5. Hopping 6. Tonus 7. Posture with arms extended 8. Diadochokinesis 9. Finger-nose test 10. Visual pursuit movements 11. Romberg test
  • The Hamstring Index - Journal of Pediatric Orthopaedics, vol. 17 (1), January/February 1997, p. 78-88

  • PTEN hamartoma tumor sydrome: An overview - Genetics in Medicine, vol. 11, number 10, October 2009