Materialen

Handleiding kinderneurologisch onderzoek

Het neurologisch onderzoek uitvoerig beschreven en toegelicht

Schema kinderneurologisch onderzoek

Een schematisch overzicht van het kinderneurologisch onderzoek: wat wensen we juist na te gaan, hoe doen we dat, wat zijn mogelijke signalen en aan welke pathologie moeten we denken?

Invuldocument kinderneurologisch onderzoek

Document op naam van de leerling

Verklarende woordenlijst

Een toelichting bij de termen in de handleiding