Studiedagen

  • 2009-2010: Een selectief klinisch neurologisch onderzoek

    Het klinisch neurologisch onderzoek, uitgevoerd door de CLB-arts: inhoudelijke onderbouwing (dr. Oostra, COS Gent) en praktische uitvoering (dr. Devogelaer, wetenschappelijk medewerker COS Leuven)
  • 2013-2104 Aanbod intervisie neurologisch onderzoek

    In tegenstelling tot de twee vorige jaren wordt er dit jaar geen intervisie rond het neurologisch onderzoek georganiseerd. Dit lijkt misschien vreemd, nu het neurologisch onderzoek is verankerd in het Prodia-protocol motoriek dat vorig jaar is verschenen. Veel centra zijn rond het protocol al volop aan de slag, gaande van kennismaking, sensibilisatie tot implementatie. Omdat we denken dat dit proces een vraaggestuurde begeleiding vergt, hebben we ervoor gekozen om zelf geen aanbod te doen, maar in te spelen op vragen van centra of provincies. De kinderneurologen van de COS-centra blijven bereid om zich te engageren voor vorming rond het neurologisch onderzoek en de koepelmedewerkers willen dit organiseren op jouw vraag.