Materialen

Observatiefiche 1ste kk

Om het psychomotorisch functioneren van een kleuter van de 1ste kleuterklas in kaart te brengen.

Observatiefiche 2de kk

Om het psychomotorisch functioneren van een kleuter van de 2de kleuterklas in kaart te brengen.

Observatiefiche 3de kk

Om het psychomotorisch functioneren van een kleuter van de 3de kleuterklas in kaart te brengen.

OF geometrische figuren

Bijlage bij OF 3: geometrische figuren

OF Kindtekening

Bijlage bij OF 3: kindtekening

OF schrijfpatronen

Bijlage bij OF 3: schrijfpatronen

OF Intake ouders

Bijlage bij OF 1,2,3: intakegesprek met de ouders

Signalen van psychomotorische problemen bij het consult

Wat u bij het consult op het spoor kan zetten van een mogelijke problematiek mbt. psychomotoriek of ontwikkeling.

Sticordi maatregelen mbt. motoriek in de kleuterklas

Suggesties voor sticordi maatregelen mbt. psychomotoriek in de kleuterklas.