Laatste update: 02/12/2013

Visie psychomotoriek

Hoe beoordeel je psychomotoriek bij kleuters?
Contact: Lieve Feys

Psychomotoriek bij kleuters beoordelen is en blijft moeilijk. Ervaring helpt ons al een heel eind op weg, maar al even belangrijk is het om samen te werken met ouders, de leerkracht, en het team. Hier vindt u een netoverstijgende visie over hoe we te werk kunnen gaan bij ons traject van vraag naar zorg. Uitgangspunten zijn de decretale opdracht, de specifieke CLB-setting en de CLB-werkingsprincipes. Samenwerking met alle partners is van cruciaal belang. Het stappenplan beschrijft het traject dat de CLB-medewerker doorloopt bij een vraag over psychomotoriek bij een kleuter. Het wordt uitgebreid verder beschreven in het Prodia protocol psychomotoriek.

Bestanden