In de kijker...

Pesten aanpakken. Wat kunnen ouders doen?

De drie ouderkoepelverenigingen VCOV, KOOGO en GO! ouders stelden in oktober 2017 hun nieuwe brochure rond pesten voor. De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of ermee om te gaan. In 2015 gaf het Departement Onderwijs & Vorming de publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ uit. Schoolteams vinden er in terug hoe ze doeltreffend kunnen reageren op pesten. De brochure voor ouders is een aanvulling daarop. Beide publicaties volgen uit een samenwerking met het Canadese Centre de Prévention des Agressions (COPA). Lees meer

Zorg voor suïcidepogers

met o.a. de folder 'back on track' voor de opvang en begeleiding van jongeren om na een poging opnieuw de weg te vinden. Lees meer

Rouwkoffer

Documentatie en doe-materiaal, verzameld door het vrij CLB Meetjesland Lees meer

De Anti-Pestkoffer

Concreet materiaal, verzameld in het vrij CLB Meetjesland, om rond pesten te werken, gerangschikt naar leeftijd en soort materiaal (boeken, video, spellen, achtergrondinformatie,liedjes, schooltheater, enz. Lees meer