Materialen

Herstelgericht werken

Een onafhankelijk moderator brengt leerling en derden samen om het herstellen van aangebrachte schade uit te werken.