Meer lezen...

  • Protocol Gedrag en Emotie

    Het project protocollering diagnostiek is een netoverstijgend project van CLB's en onderwijs. Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg. Het algemeen diagnostisch protocol loopt als een rode draad door de specifieke diagnostische protocollen. Gedrag en Emotie is één van de specifieke diagnostische protocollen.