Laatste update: 27/03/2013

De Ambrassade

De Ambrassade is de samensmelting van drie bestaande organisaties, nl. Steunpunt Jeugd, VIP Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad.