Laatste update: 13/07/2018

De Ambrassade

De Ambrassade, bureau voor jonge zaken, is: 

  • een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid 
  • een ondersteunings- en netwerkorganisatie voor het hele jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel 
  • de coördinator voor jeugdinformatie in Vlaanderen 
  • de schakelorganisatie tussen het jeugdwerk, andere beleidsdomeinen die impact hebben op kinderen en jongeren (onderwijs, welzijn, werk, onderwijs, …) , en beleidsmakers 
  • de katalysator achter de Vlaamse Jeugdraad, de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen.