Materiaal Vlaanderen

'tZitemzo... als je mishandeld wordt!

Kinderrechtswinkel

Brochure van de Kinderrechtswinkel

Geweld tegen KInderen

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen - 2006

Een bundeling van preventieproject. Je leest o.a. over Triple P, werken aan verbondenheid, peer mediation,...

Grensoverschrijdend gedrag

Sensoa - september 2010

Een overzicht van wat er op het web aan informatie over grensoverstijgend gedrag te vinden is.

Verborgen Verdriet

Bisschoppen en hogere oversten van Belgiƫ - januari 2012

Een integrale aanpak van misbruik in de Kerk.

1712 - Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling

Departement Welzijn

Telefonisch meldpunt voor de burger

Een groot geheim in een klein hoofdje

Leefsleutels en Child Focus

Intact

Advies rond vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld.