Laatste update: 09/03/2012

Een groot geheim in een klein hoofdje

Leefsleutels en Child Focus

Dit project omvat een boekje voor het leerkrachtenteam, een folder voor ouders en een vormingsaanbod. Leefsleutels wil het thema bespreekbaar maken en de leerkracht handvatten aanreiken om met specifieke problemen om te gaan. Wat moet ik doen als ik een vermoeden heb? Wat als een kind mij in vertrouwen over misbruik vertelt? Wanneer moet ik doorverwijzen? Het materiaal en de vorming kan je bij Leefsleutels bestellen.