Materiaal

DIGG

VCLB Koepel vzw

Diagnose Instrument voor Gezondheid en gedrag.

Het Huis

VAD

Een online leertraject over motiverende gespreksvoering

SEM-J

VAD

Een screeningsinstrument middelengebruik voor individueel gebruik.

Wedstrijd rookvrije klassen

voor de 1e graad secundair onderwijs.

VAD instrumenten

VAD

Draaiboeken en analyse instrumenten om een drugbeleid op school uit te werken.