Laatste update: 26/06/2019

SEM-J screeningsinstrument

De SEM-J is een screeningsinstrument dat medewerkers van CLB, BJZ en JAC kunnen gebruiken in het kader van een individuele begeleiding van een jongere (12-18 jaar). Met de SEM-J kan je een ernstinschatting maken van het middelengebruik van een jongere en van de nood aan verdere alcohol- en drugspecifieke begeleiding. Het instrument geeft de mogelijkheid om subjectieve signalen en indrukken in zekere mate te objectiveren en een globaal plaatje samen te stellen van het gebruik van een jongere en zijn functioneren op diverse levensdomeinen. Aangevuld met andere belangrijke info rond het functioneren van de jongere (schoolresultaten, vrijetijdsbesteding, contacten met ouders en vrienden,…), kan het resultaat van de SEM-J helpen om het begeleidingstraject van de jongere verder uit te tekenen.