Meer lezen

 • HBSC studie

  In de Health Behaviour of Schoolaged Children (HBSC) studie worden jongeren (11-13-15) jaar bevraagd over hun gezondheidsgerelateerd gedrag (eten en bewegen, middelengebruik...). De Vlaamse cijfers worden verzameld door de Universiteit Gent op de site Jongeren en Gezondheid. Je vindt er altijd recente rapporten.
 • U rookte zelf toch ook?

  An Victoir, Audrey Eertmans, Stephan Van den Broucke & Omer Van den Bergh

  Verschenen in Caleidoscoop - 2006
  U rookte zelf toch ook? Het profiel van persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren bij niet-rokers, occasionele rokers en dagelijkse rokers. (Caleidoscoop, 2006, 18:3). Kort: Veel jonge mensen beginnen al vroeg te roken en gaan daarmee door als ze volwassen zijn. Rookpreventie hoort dan ook bij de populairste preventieve programma’s op school. De effecten van die programma’s zijn over het algemeen erg klein. Misschien komt dat doordat we alle jongeren op dezelfde manier proberen aan te pakken. Jongeren die ervaring hebben met roken, moet je anders benaderen dan jongeren die nog nooit een sigaret hebben geproefd. Meisjes zijn anders dan jongens, ook als het om roken gaat. Twaalfjarigen zijn beducht voor de reactie van hun ouders, mochten ze op roken worden betrapt; zeventienjarigen halen nonchalant de schouders op en vragen monkelend aan pa of ma of zij dan zélf nooit gerookt hebben.
 • Alcohol- en andere drugpreventie. Een uitdaging voor secundair én basisonderwijs.

  Ilse Bernaert (VAD)

  Verschenen in Caleidoscoop - 2008
  Jongeren grijpen gemakkelijker naar genotmiddelen, en dit heeft te maken met een maatschappelijke trend. We kunnen de huidige samenleving immers definiëren als een ‘drug taking society’ waarin bijna iedereen wel eens drugs gebruikt. Het gaat in hoofdzaak over alcohol-, tabak- en medicatiegebruik, maar ook over het gebruik van cannabis en, zij het in heel beperkte mate, andere illegale drugs. Het onderscheid tussen legale en illegale drugs is in de eerste plaats een juridisch onderscheid, dat niets zegt over het gezondheidsrisico van deze middelen. Vanuit een gezondheidsperspectief zijn al deze middelen 'drugs' en houden ze in meerdere of mindere mate risico's in voor de gezondheid en het welzijn van de gebruiker en zijn omgeving. Daarom spreken we altijd over alcohol en andere drugs. (Caleidoscoop, 2008, 20:2, 20)
 • De effecten van nicotine

  An Victoir

  In deze tekst zetten we de effecten van nicotine en stoppen met roken op een rijtje. Zo begrijp je meteen waarom mensen het moeilijk hebben als ze willen stoppen.
 • De Sleutel

  Bij de Sleutel vind je achtergrondinformatie en tips over de aanpak en preventie van verslaving.
 • 12 aandachtspunten bij een drugbeleid

  Twaalf aandachtspunten van Peter Aertsen (drugspreventiewerker - Mechelen) wanneer een school vraagt om (preventief) rond drugs te werken.
 • website verslavingen provincie Antwerpen

  Op de website van de provincie Antwerpen staat een luik over achtergrond en aanpak van middelengebruik en verslaving. Een aantal van deze documenten worden ook door de andere provinciebesturen en door gemeentelijke preventiediensten aangeboden.
 • Drugbeleid op een gezonde school: Mededeling van het VVKSO.

  Bart Beliën, Ann Henderickx, Jan Schokkaert

  2006
  In deze uitgebreide tekst van VVKSO vind je heel wat aanbevelingen voor het beleid rond middelengebruik op school.
 • alcoholinfo.nl

  Op deze Nederlandse site worden vragen beantwoord en heel concrete opvoedingstips aan ouders gegeven om het alcoholgebruik van hun kinderen te beperken. Ook jongeren vinden op deze site via de jongerenpagina's antwoorden op hun vragen.
 • Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen

  Neem zeker een kijkje op de website van de VAD. Je vindt er een schat aan cijfermateriaal, achtergrondinformatie en tips voor de preventie en behandeling van problematisch middelengebruik.
 • Cijfers Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid

  Op deze site vind je statistische gegevens over het middelengebruik in Vlaanderen en Europa. Je kan de cijfers voor jongeren apart raadplegen.
 • Vlaamse Liga tegen kanker

  Op de site van de Vlaamse Liga tegen kanker vind je cijfers over roken, verwijzingen naar de wetgeving en tips om tot rookstop over te gaan.
 • SEM vademecum

  Het PSF-project startte in 1994 onder de titel SEM-project (socio-emotionele ontwikkeling van jongeren...). De projectmedewerkers stelden een vademecum samen waarin de aanpak van tal van problematieken toegelicht worden. De inhoud heeft alvast de naamsverandering overleefd. Vraag naar het SEM-vademecum op je centrum...
 • ZonMW project verslaving

  Bij ZonMW werd de wetenschappelijke basis van verslavingszorg en -preventie mooi bij elkaar gezet. Een absolute aanrader.
 • Waarom roken onze leerlingen?

  An Victoir

  Verschenen in Caleidoscoop - 2001
  Als je weet waarom leerlingen roken, wordt het ook duidelijker wat er in een preventieprogramma op school aan bod moet komen.
 • Stivoro

  Bij Stivoro, het Nederlandse expertisecentrum voor tabakpreventie, vind je heel veel achtergrondinformatie.