Materiaal pesten

Wat werkt tegen pesten?

Karin Mutsaers - juli 2009

Pesten en geweld op school, een handreiking voor een krachtdadig schoolbeleid.

Gie Deboutte - augustus 2008

Een absoluut-de-moeite-waard naslagwerk over de aanpak van pesten en ander grensoverschrijdend gedrag. Je vindt er achtergrond informatie en concrete werkvormen om samen met de school aan de slag te gaan.

Overstagg

Luc Claessens, Chico Detrez en Koen Van De Merckt

Een stappenplan voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag op school.

PRIMA-methode

De Nederlandse vertaling van het 'Bullying Prevention Programm' van Dan Olweus in Noorwegen. Wetenschappelijk onderzoek wijst op de effectiviteit van dit pakket wanneer het gerealiseerd wordt volgens de regels.

De Anti-Pestkoffer

Kathleen Thienpond en Christine Van De Velde, VCLB Meetjesland (Eeklo)

Concreet materiaal, verzameld in het vrij CLB Meetjesland, om rond pesten te werken, gerangschikt naar leeftijd en soort materiaal (boeken, video, spellen, achtergrondinformatie,liedjes, schooltheater, enz.

Bij de les... de steungroepaanpak van pesten.

Dirk van der Wulp - oktober 2005

Een oplossingsgerichte aanpak van pesten.

Klasse, de eerste lijn... Pesten

Klasse

Informatie, verhalen van leerlingen, stappenplan...

School zonder pesten.

Adviesbureau Schouten en Nelissen

Centraal in de aanpak staat de handpop Victor die samen met de leerlingen uit de lagere school op zoek gaat naar groene en rode gedragingen.

Move tegen pesten

Ketnet

Een Ketnetproject tegen pesten met Charlotte en Brahim

KiVa-methode

een in Finland ontwikkelde methode tegen pesten. KiVa is een Fins woord en betekent 'leuk'. Als letterwoord staat het ook voor de zin in het Fins: 'school zonder pesten'. Scholen die de methode toepassen, stellen vast dat het aantal pestsituaties tot 40% vermindert!

Meidenvenijn

Een pakket met lessen, materialen, enz. voor organisaties die met meisjesgroep werken tussen 9 en 15 jaar.

Re:Pest

Howest iov Stad Kortrijk

Howest ontwikkelde in opdracht van de stad Kortrijk en met centen van het departement Onderwijs een serious game voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Dit spel is onderdeel van een lessenpakket dat de school aanzet om een traject tegen pesten te doorlopen. Het lessenpakket werkt rond een positief school- en klasklimaat en een veilige schoolomgeving. Om het pakket te implementeren volg je een vorming waarvoor je contact opneemt met Gaspar Haenecaert van Howest. Meer info vind je op de website.

Pesten aanpakken. Wat kunnen ouders doen?

Ouderkoepelverenigingen VCOV, KOOGO en GO! ouders

De drie ouderkoepelverenigingen VCOV, KOOGO en GO! ouders stelden in oktober 2017 hun nieuwe brochure rond pesten voor. De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of ermee om te gaan. In 2015 gaf het Departement Onderwijs & Vorming de publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ uit. Schoolteams vinden er in terug hoe ze doeltreffend kunnen reageren op pesten. De brochure voor ouders is een aanvulling daarop. Beide publicaties volgen uit een samenwerking met het Canadese Centre de Prévention des Agressions (COPA).