Laatste update: 02/06/2014

KiVa-methode

Het KiVa-programma bestaat o.a. uit een reeks van 10 lessen, een computerspel en een KiVa-team op school dat optreedt bij pestproblemen. Hierbij hanteren ze de steungroep- en/of de herstelaanpak.
 
KiVa benadert pesten als een systemisch probleem dat zowel op leerling-, klas- als schoolniveau moet aangepakt worden. Ook de ouders worden betrokken. Speciaal voor hen werd een website ontwikkeld waarop een uitgebreide infobrochure te vinden is.
Voor het introduceren van de methodiek in een school moet een opleiding gevolgd worden. 
 
Momenteel loopt een wetenschappelijk onderzoek in Nederland dat de effectiviteit van de methode in Nederlandse scholen onderzoekt.
 
Vanaf het schooljaar 2014-15 brengt VZW Leefsleutels het KiVa-programma naar Vlaanderen.