Laatste update: 09/11/2017

Pesten aanpakken. Wat kunnen ouders doen?

Ouderkoepelverenigingen VCOV, KOOGO en GO! ouders

De drie ouderkoepelverenigingen VCOV, KOOGO en GO! ouders stelden in oktober 2017 hun nieuwe brochure rond pesten voor. De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of ermee om te gaan.
 
Ondanks de vele waardevolle initiatieven tegen pesten, bestaan er toch nog veel misverstanden. Zo is er de hardnekkige visie dat het pesten wel zal stoppen als de dader maar zwaar genoeg gestraft wordt. Een van de fundamenten is echter dat iedereen nauw betrokken wordt bij het zoeken naar oplossingen. Kinderen bestempelen als ‘pestkop’, ‘slachtoffer’ of ‘getuige’ gebeurt niet. Pesten wordt in de brochure bekeken als een leersituatie voor kinderen. Zij beschikken zelf over heel wat talenten en mogelijkheden om problemen op te lossen. Kinderen hier sterker in maken, is een onderdeel van de anti-pestbenadering. Ieder kind heeft het recht om te leren.
 
De nieuwe brochure richt zich naar alle ouders: zowel ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden en ouders van omstaanders. Het belang van de reactie van de omstaander wordt beklemtoond: de manier van handelen van een omstaander heeft heel veel impact op het pesten. In de brochure worden eerst de kernelementen van pesten uitgebreid beschreven. Daarnaast komen ouders te weten hoe ze thuis een veilige omgeving kunnen creëren en een weerbare houding kunnen stimuleren. Tot slot komt de stap naar de school aan bod.
 
In 2015 gaf het Departement Onderwijs & Vorming de publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ uit. Schoolteams vinden er in terug hoe ze doeltreffend kunnen reageren op pesten. De brochure voor ouders is een aanvulling daarop. Beide publicaties volgen uit een samenwerking met het Canadese Centre de Prévention des Agressions (COPA).