Laatste update: 06/11/2017

Pesten en geweld op school, een handreiking voor een krachtdadig schoolbeleid.

Gie Deboutte - augustus 2008

Handreiking pesten en geweld op school
Je vindt er achtergrondinformatie, een uitgewerkt stappenplan dat weergeeft hoe een school op een doordachte wijze aan een pestbeleid kan werken, en actiemogelijkheden om op te treden bij moeilijkheden. Een naslagwerk dat je absoluut zeker op weg kan zetten om je als CLB-er mee te laten inschakelen in het aanpakken van pesten op school.
Bestanden