Laatste update: 22/08/2013

PRIMA-methode

Dit pakket is auteurrechterlijk beschermd en enkel in zijn volledigheid te pakken te krijgen wanneer je de PRIMA-training volgt of het pakket aankoopt. De beknopte beschrijving op de Nederlandse website vind je in het bijhorende bestand. Voor meer informatie kan je terecht via de weblink. Het pakket verwijst ook naar 'Pesten op School', het Vlaams pestactieplan van Veerle Stevens en Paulette Van Oost. Gezien het beide vertalingen zijn van het project van Dan Olweus vertonen ze dan ook sterke gelijkenissen.