Laatste update: 22/11/2013

Re:Pest

Howest iov Stad Kortrijk

Re:Pest
Serious game in 3D voor leerlingen uit het secundair onderwijs (12-16 jaar). Dit spel is onderdeel van een lessenpakket dat de school aanzet om een traject tegen pesten te doorlopen. Het lessenpakket werkt rond een positief school- en klasklimaat en een veilige schoolomgeving.
Om het pakket te implementeren volg je een vorming waarvoor je contact opneemt met Gaspar Haenecaert van Howest. Meer info vind je op de website.