Meer lezen... cyberpesten

 • Click Safe

  Informatieve website van Child Focus voor kinderen, jongeren, ouders en professionelen
 • Cyberpesten.be

  Informatieve website van de Katholieke Hogeschool Limburg
 • Onze kinderen veilig online

  Informatieve website van de Gezinsbond in samenwerking met meerdere partners.
 • Safer Internet

  Site met informatie en materiaal, o.a. ook pedagogische fiches ism met oa Child Focus.
 • Veilig Kennisnet

  Nederlandse website met informatie over veilig internetverkeer. Het speciale van deze site is het geïntegreerd brengen van info voor kinderen en jongeren, ouders, leraar, directie, ICT-coördinator. Je krijgt als het ware een geïntegreerd, meersporenbeleid op school, zomaar op je bord geserveerd...
 • e-cops

  Belgisch meldpunt voor het melden van kinderpornografisch materiaal op het internet.