Laatste update: 26/06/2019

Vlaggensysteem voor onderwijs

Het vlaggensysteem is methodiek van Sensoa waarmee je (grensoverschrijdend) gedrag leert beoordelen en er op de gepaste manier op reageren. 
 
Je toetst altijd 6 critera af: (1) wederzijdse toestemming, (2) vrijwilligheid, (3) gelijkwaardigheid, (4) leeftijds- of ontwikkelingsadequaatheid, (5) contextadeaquaatheid, (6) zelfrespect. Afhankelijk van de criteria die niet OK zijn voor een bepaald gedrag, zal het gedrag een vlag krijgen. Een groene vlag is gedrag dat OK is en goed voor de ontwikkeling van het kind. Een gele vlag wordt gegeven aan "pas op" situaties of milde grensoverschrijding. Een ernstiger (eenmalige) overschrijding krijgt een rode vlag. Zwaar grensoverschrijdend gedrag krijgt een zwarte vlag. Bij elke vlag past ook een specifieke reactiewijze. 
 
Voor onderwijs is er naast het "moedersysteem" ook een bundel uitgewerkt met specifieke situaties die je op school kan tegen komen. Die bundel kan je gratis downloaden bij Sensoa.