Materiaal

Draaiboek 'zelfmoordpreventie bij jongeren'

CGG Vlaanderen

Artikel van Astrid Alders in Welwijs - 2006

Mediarichtlijnen

Werkgroep Verder

Leidraad draaiboek zelfmoordpreventie voor scholen

CGG Vlaanderen

CGG Vlaanderen ism Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie

Draaiboek aanpak zelfdoding bij jongeren in de Westhoek

vrij CLB Ieper

Een hulpverleningstraject 'aanpak zelfdoding bij jongeren'.

OnTrackAgain

Vlaams Expertisecentrum Suïcide

Het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcide ontwikkelde app voor de smartphone als ondersteuning bij de preventie van suïcide.

BackUp

Vlaams Expertisecentrum Suïcide

Smartphone app voor mensen die kampen met zelfmoordgevoelens en mensen uit hun omgeving die hen willen helpen.