Laatste update: 27/06/2019

BackUp

Vlaams Expertisecentrum Suïcide

Deze app werd ontwikkeld door de Zelfmoordlijn 1813. Ze biedt ondersteuning voor mensen in nood en geeft ook tips voor de mensen uit hun omgeving om met de situatie om te gaan.
Voor smartphone gebruikers onder de CLB-ers en voor de CLB chatoperatoren vast en zeker een ondersteunend hulpmiddel.
Via de link vind je ook een intructiefilmpje over hoe de app werkt.