Laatste update: 13/05/2013

Draaiboek aanpak suïcidepreventie voor secundaire scholen

Sara Decoopman - vrij CLB Ieper

Het draaiboek van het CGG werd door  Sara Decoopman vertaald naar de Westhoeksituatie. Het is alvast een voorbeeld hoe je een algemeen stappenplan kan vertalen naar de noden van de eigen regio.